voor al uw vragen info@sa-mh.nl

Welkom bij de Stichting Apothekers Midden-Holland

De Stichting Apothekers Midden-Holland is een zelfstandige regionale apothekersorganisatie, die de belangen behartigt van apothekers in de regio Midden-Holland.

De vereniging streeft naar een goede farmaceutische patiëntenzorg, goede geneesmiddelenvoorziening en bevordert de wetenschappelijke uitoefening van de farmacie. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en de farmacie in algemene zin, ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt de apotheker met producten en diensten op het gebied van onder meer kwaliteitsbeleid, patiëntenvoorlichting, communicatie en scholing.


Back to Top